Copyright 2010 Your webmaster RoKo. All rights reserved.
d i a ľ k o v é  o v l á d a n i e  p r e  ž e r i a v y  a  s t r o j e
s v e t o v á   z n a č k a      -      v y n i k a j ú c a  k v a l i t a      -      š i r o k á  š k á l a  p r o d u k t o v      -      r o z u m n á  c e n a          
Kde všade používajú naše systémy :
HKS Forge s.r.o.
ŽOS Trnava a.s.
BEZ TRANSFORMÁTORY a.s.
Bekaert Hlohovec Wire
ABATEK s.r.o.
Tower Automotive a.s.
Handtman Slovakia s.r.o.
PSL a.s.
Sapa Profily a.s.
Valsabbia Slovakia s.r.o.
PL Profy s.r.o.
CD Profil s.r.o.
ZIPP Bratislava a.s.
Reisner&Wolf s.r.o.
Drobec Žeriavy s.r.o.
GBO s.r.o.
Hutné montáže s.r.o.
Duslo Šala a.s.
RF s.r.o.
Eustream a.s.
Jonckheere s.r.o.
Slovpump-Trade s.r.o.
Steelkov s.r.o.
Hnojivá Duslo s.r.o.
Unimont-VMS s.r.o.
STELMO a.s.

KOVOHUTY a.s.
NORD-Pohony s.r.o.
SHP Slavošovce a.s.
Hella Slovakia Front Lighting s.r.o.
BENCROS s.r.o.
Metalfest s.r.o.
KTR Steeel s.r.o.
Prefabetón Koš a.s.
Elmirex s.r.o.
Kontrakting Krov Hrou s.r.o.
MEIKI Slovakia s.r.o.
E.M.A. - Elektromateriál s.r.o.
KONECRANES KFT
Tomark s.r.o.
ZTS VVÚ Košice a.s.
MT COMAX s.r.o.
KINEX a.s.
.... a mnoho ďalších

Ďakujeme
Už Viac ako 1100 spokojných užívatelov ...
REFERENCIE
V prípade záujmu Vám nezáväzne a zdarma radi predvedieme a predstavíme toto ovládania priamo u Vás.
aktuálné informácie

typy ovládania
__________________
tlačítkové ovladače

TM70/1 a 2

TM70-EX
__________________
joystikové ovládače

i-KONTROL
__________________
prijímače
__________________
schémy zapojenia

TM70/1 a 2
__________________
náhradné diely

tlačítková verzia
__________________
na stiahnutie

fotogaléria

servisný manuál

kontakt

referencie