Copyright 2010 Your webmaster RoKo. All rights reserved.
d i a ľ k o v é  o v l á d a n i e  p r e  ž e r i a v y  a  s t r o j e
s v e t o v á   z n a č k a      -      v y n i k a j ú c a  k v a l i t a      -      š i r o k á  š k á l a  p r o d u k t o v      -      r o z u m n á  c e n a          
TM70/1 a TM70/2 - Ex prevedenie
Rádiové diaľkové ovládače TM70/1 a TM70/2 Ex boli skonštruované do výbušných a prašných prostredí. Firma IKUSI má certifikát ATEX Ex ia IIB T4/EX IAD 21 T135. Funkcie a systém ovládania je totožný s verziou diaľkového ovládania TM70/1 a TM70/2.
Súčasťou dodávky je nabíjačka batérie CB60 a dve dobíjateľné batérie.

Charakteristika

- frekvenčné pásmo: 870/915 MHz
- BT06K-ATEX nabíjateľné akumulátory
- Nabíjačka CB70 s rýchlym nabíjaním ( < 2 hodiny)
  a inteligentným nabíjaním
- dvojstupňové tlačítka
- možnosť doplniť vysielač otočným prepínačom


Pre podrobnejšie informácie si stiahnite :
aktuálné informácie

typy ovládania
__________________
tlačítkové ovladače

TM70/1 a 2

TM70-EX
__________________
joystikové ovládače

i-KONTROL
__________________
prijímače
__________________
schémy zapojenia

TM70/1 a 2
__________________
náhradné diely

tlačítková verzia
__________________
na stiahnutie

fotogaléria

servisný manuál

kontakt

referencie